Čistilna naprava za vikend je ponavadi majhna, ker se stavba ne uporablja dosti in običajno v njej ni veliko ljudi. Vendar je čistilna naprava za vikend obvezna od konca letošnjega leta naprej zaradi varovanja okolja in čiščenja odpadnih voda, ki ga onesnažujejo z nevarnimi gospodinjskimi odplakami, kot so agresivne kemikalije. Tako predpisuje naš zakon. Vendar pozor, male čistilne naprave lahko uničite, če vanje spustite zelo agresivne kemikalije, zato se jim izognite in uporabite običajna ali ekološka čistila, ki so bio razgradljiva, ki enako dobro čistijo, le da napravam, napeljavi in okolju niso tako nevarne.

čistilna naprava za vikend

Mala čistilna naprava za vikend je lahko betonska ali pa plastična, če slednje se ne more namestiti, pride v poštev betonska, ki lahko zdrži še dosti dlje, kot plastična. Vendar sta obe narejeni monolitno torej iz enega kosa, da sta trdni in da ne puščata. Preko njiju se lahko tudi vozi in ne zavzameta prostora, ker sta vkopani v zemljo. Imata le odprtino za to, da se čistijo usedline in mulj.

Vsaka čistilna naprava za vikend lahko deluje na dva načina in sicer je lahko naravna ali pa na elektriko. Tudi tista, ki je na elektriko, če se pokvari ali zmanjka elektrike naprej deluje po naravnem principu, le da malo počasneje razgrajuje odpadno vodo. Deluje pa tako, da se mulj na začetku usede na dno naprave za čiščenje, s posebnim postopkom se vpihava kisik v vodo, da se pospeši delovanje bakterij in mikroorganizmov, ki vodo razgradijo in tako čistijo.

To je naravni sistem, ki ga uporablja vsaka čistilna naprava za vikend. Pri obeh pazite, da ne spuščate vanju nevarne in strupene kemikalije, ki pobijejo mikroorganizme in bakterije, potem naprava ne deluje. Pri električni se lahko poškoduje napeljavo in cevi. Ustavi pa se tudi v primeru, da zaidejo v odtok snovi, materiali in predmeti, ki v vodi niso topni. Zato pazite na damske vložke, vato, plenice, blago, embalažo in igrače.