Vas zanima magisterij prava? Katoliški inštitut, fakulteta za pravo in poslovne vede vam ponuja magisterij prava, program traja dve leti ali štiri semestre. Sestavljen je po pravilih bolonjskega procesa. Poleg tega je primerljiv z enakimi programi tako v Sloveniji kot v državah Evropske unije. Z uspešno zaključen študij so pogoj dokončane vse študijske obveznosti ter napisana in zagovarjana magistrska naloga. S tem pridobite naslov magister prava / magistrica prava. Pravo je vedno aktualna tematika in aktualna bo vsekakor ostajala še naprej. Prinaša pa vam tudi boljše izhodišče za napredovanje v poklicni karieri. Seveda pa se lahko odločite tudi za nadaljevanje študija z doktorskim študijem na visokošolskih zavodih v sklopu bolonjskega študijskega procesa v Sloveniji ali pa v tujini, saj je program mednarodno primerljiv.

 magisterij prava

Magisterij prava obsega temeljne učne komponente sodobnega odločevalca. Program je mednarodno primerljiv in obsega temeljne učne kompetence sodobnega odločevalca, s poudarkom na temeljnih etičnih normah, javnem nastopanju in samostojnem timskem delu. Poleg tega pa magisterij prava poglablja razumevanje domačega in mednarodnega prava, ustavno-pravnih norm in človekovih pravic. Na voljo je pestra izbira izbirnih predmetov, ki ponujajo širok spekter znanja, možnosti za sodelovanje v mednarodnih izmenjavah v sklopu programa Erasmus+. Za lažje samostojno in bolj poglobljeno delo je na fakulteti tudi specializirana knjižnica s področja podjetništva, ekonomije pa tudi financ, filozofije, etike in nenazadnje seveda prava.

Fakulteta za pravo in poslovne vede je zasebna fakulteta pod vodstvom Katoliškega inštituta in izvaja magisterij prava. Njihova dejavnost zajema raziskovanje in razvoj na področju družboslovja in humanistike. Zavzemajo se, da kot univerza služi potrebam človeške družbe in združuje sodelovanje za doseganje in uresničevanje istih ciljev v svobodnem in spodbujevalnem akademskem ozračju. Njihova vizija je postati kvalitetna zasebna fakulteta, znanstveno-raziskovalna in vzgojno-izobraževalna skupnost. Če ste v precepu kateri študij izbrati, si oglejte njihovo spletno stran s podrobnimi informacijami o študiju in morda je magisterij prava tisto kar vas bo navdušilo.